top of page
!Nyereményjáték jegyespároknak! 

Legyetek Ti a Leya Marini sztárpár!

Játsszatok velünk, és nyerjetek egy fantasztikus hangulatú fotózást tele extrákkal, a Leya Marini VIP teamtől. 

A nyeremény csomag tartalma:

  • Kreatív fotózás Budapest szívében az 5. kerületben Szegfi Róberttel a Kepzelet.com fotósával.

  • Beauty csomag a menyasszony számára. On Shooting Service csomag Jhane Makeup & Hairstyle -tól (Haj és smink készítése a fotózás előtt, szükség szerint igazítás a fotózás alatt) és egy

  • VIP esküvői ruha próba, ajándék egyedi tervezéses konzultációval a Leya Marini designerével, Edith Szogradival  showroomunkban. Egy felejthetetlen, glamouros délutánnal, pezsgővel, bonbonnal, és mesebeli kollekciónkkal várjuk szeretettel nyertesünket.

01.jpg
A játékban való részvétel feltételei:

Tageld be kommentbe a menyasszonyod / vőlegényed, vagy a pár mindkét tagját akinek szeretnéd megnyerni a „Sztárpár fotózást”. Kövesd be @szegfirobert fotóst @jhane make up sminkest és a @leyamarini coutiure profilokat az instragramon 

 

A nyereményjáték során készült anyag leválogatása után 10-15 utómunkázott, digitális képet biztosítunk a nyertes pár számára. 

Játék időtartalma: 2020.11.27-2021.01.03

Sorsolás: 2021.01.04.

„Sztárpár” fotózás beváltásának lehetséges időtartalma: 2021. 04.01-04.30. Közösen egyeztetett, előre lefoglalt dátum alapján.

Részvételi feltételek:

1. A játék  szervezője a Leya Marini

 

A Leya Marini – Leya Marini Sztárpár  – elnevezésű játék szervezője (a továbbiakban: „Játék”) a Leya Marini Couture (Székhely Budapest, Sas utca 11.) játékot szervez az alábbi feltételekkel.

 

2. A játékban résztvevő személyek

 

A játékban részt vehet minden, Magyarországon tartósan letelepedett, 18 éven felüli természetes személy, kivéve:

- a Leya Marini tulajdonosa, munkavállalói, megbízottjai, és ezen személyek Ptk. 8:1. § 1. és 2. pont pontjában meghatározott, hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

 

3. A játék időtartama

 

A játék 2020.11.27. 16:00 órakor kezdődik és 2021. 01.04. 24.00 óráig tart.

 

4. A játékban való részvétel

 

A játékban való részvétellel a Játékos a www.leyamarini.com oldalon található részvételi feltételeket elfogadja.

 

5. A játék menete

 

A Leya Marini facebook Instragram és weboldalán kerül meghirdetésre a nyereményjáték 2020.11.27-án 16:00 órakor.

A Játékban bárki (továbbiakban „Játékos”) részt vehet, aki a Játékra jelentkezés feltételeit teljesíti, azaz a Leya Marini instagram oldalán közzétett fotó alatt, commenttel, és a megadott instagram profilokat beköveti. 

 

A Leya Marini 2021. 01.04. napján a nyeremény vonatkozásában sorsolást tart a Játékosok között.

 

A Leya Marini a díjak vonatkozásában 1 (egy) darab tartaléknyertes Játékost is sorsol, azzal, hogy a tartaléknyertes Játékosok nevét kizárólag akkor hozza nyilvánosságra, ha a kisorsolt Játékos az előírt határidőn belül nem veszi át nyereményét.

 

A Játékból kizárásra kerülnek mindazok, akik nem a szabályoknak megfelelően játszanak.

 

 

 

6. A Díjak

 

A Leya Marini 1 db kreatív fotózást, menyasszonyi beauty csomaggal és VIP esküvői ruha próbával sorsol ki a Játékosok között, mely nyeremény,  2021. április 01- 30. között váltható be előre egyeztetett időpontban.

 

7. Díjak átadása

 

A nyereményre jogosult Játékos a játék befejeztével a Leya Marini munkatársától vehetik át a nyereményt.

 

A díj készpénzre, más termékre, vagy szolgáltatásra nem váltható be. Egy játékos egy darab „Sztárpár” elnevezésű csomagot  használhat fel.

Az ajándékutalvány nem átruházható, és kedvezménnyel nem vonható össze. A díj átvétele után az azzal kapcsolatosan felmerülő esetleges kifogásokért, a Leya Marini felelősséget nem vállal.

 

A Leya Marini az 5. pontban jelezett sorsolást követő 24 órán belül, a Játékost az instagram profilján keresztül privát üzenetben  értesíti a nyeremény tényéről, továbbá a nyertes Játékos nevét megjeleníti/kiposztolja a Leya Marini Facebook és Instagram oldalán. A Leya Marini az elektronikus levélben tájékoztatja a nyertes Játékost a nyeremény átadásának további folyamatáról, így különösen annak jogkövetkezményeiről, ha a Leya Marini az alábbiak szerint nem tudja elérni a nyertes Játékost. A Leya Marini a Pályázat kiválasztásának napján, valamint az azt követő három munkanapon belül egy alkalommal kísérli meg felvenni a kapcsolatot a Játékossal. A Játékos a Leya Marini értesítését követően, az értesítés postafiókba történő megérkezést követő 3. napig köteles válaszlevelében értesíteni a Leya Marinit, hogy a nyereményt elfogadja. Ennek eredménytelensége esetén a Leya Marini jogosult a Játékost kizárni, és a Játékos helyébe sorsolás útján kiválasztott másik Játékost állítani. Az esetleges kizárásról Leya Marini instagram üzenetet küld a Játékosnak. A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a fenti lebonyolítási mechanizmust, egyben tudomásul veszi, hogy az esetleges, fentiek szerint részletezett kizárás kapcsán a Leya Marinivel szemben semminemű igényt nem érvényesít.

 

A díjak átadását a Leya Marini biztosítja, a Leya Marini által előre egyeztetett időpontban és helyszínen. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Leya Marinivel annak érdekében, hogy a díj átadására legkésőbb a kiválasztást követő 28. napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a fődíj átadása meghiúsul, úgy Leya Marini jogosult a nyertes helyébe tartaléknyertest állítani, és ezen körülményért a Leya Marini felelőssége nem állapítható meg.

 

Amennyiben a nyertes a fődíját az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, a Leya Marini a fődíj átvételére az adott Díj tekintetében kijelölt tartaléknyertest értesíti. 

 

A fentiek mellett, a nyertes Játékosok helyett a következő Játékos (tartaléknyertes) válik nyertessé abban az esetben is, amennyiben a nyertes – Leya Marini erre irányuló felhívása esetén - nem tudja igazolni, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel.

 

A díjak átvételének határideje jogvesztő.

 

 

 

8. Adatvédelem

 

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés a Játékos hozzájárulása alapján történik. Az adatok kezelését és feldolgozását a Leya Marini végzi. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket a Leya Marini és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül (különösen, de nem kizárólagosan az 5. pontban meghatározott módon) kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

 

A nyertesek a Játékban való részvételükkel önként és kifejezetten elfogadják a Játékszabályzatot és hozzájárulnak, hogy személyes adataikat a Leya Marini kezelje.

 

A nyertesek a Játékban történő részvétellel, a jelen Játékszabályzat megismerésével kifejezetten hozzájárulnak a róluk készült  Felvételek / Fotók  teljes körű felhasználásához. illetve ahhoz, hogy a Felvételeken a nyertes személyes adatai közül a nyertesek nevét nyilvánosságra hozzák, továbbá ahhoz, hogy a  https://www.facebook.com/Leyamarinicom/www.facebook.com és a https://www.instagram.com/leyamarini_hungary/ internetes honlapon a nyertesek nevét és a nyerés tényét a Díj megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák.

 

 

9. Felelősség kizárás

 

A Leya Marini nem vállal felelősséget a játékos által tévesen, vagy hibásan megadott adatok által okozott következményekért. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.


A Leya Marini, illetve a játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a játék során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

 
A Leya Marini fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen részvételi feltételeket, vagy magát a játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, vagy módosítsa. A Leya Marini jogosult a játékot bármikor visszavonni, felfüggeszteni, vagy megszüntetni. A Leya Marini a játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.leyamarini.com internetes oldalon teszi nyilvánossá.

 

10. Promóció indítója, kezelője

 

Ezen promóció kizárólagos működtetője a Leya Marini, semmilyen módon nem támogatja nem kezeli sem a Facebook, sem az Instagram internetes oldalak. A promócióra vonatkozó minden kérdést, megjegyzést, panaszt a játékosok a Leya Marini felé kötelesek intézni.

 

Budapest 2020. november 27.

bottom of page